Miejsce pracy: Warszawa

Zadania
Udzielanie pomocy technicznej w obszarze IT klientom Spółki.
Diagnozowanie i rozwiązywanie incydentów technicznych oraz dokumentowanie działań.
Obsługa zgłoszeń użytkowników za pomocą różnych kanałów komunikacji.
Obsługa systemu zgłoszeń w zakresie zarządzania incydentami i problemami.
Serwisowanie sprzętu komputerowego.
Ścisła współpraca z pozostałymi liniami wsparcia IT.
Analizowanie potrzeb użytkowników w zakresie IT oraz ich priorytetyzacja.
Rozwijanie i zarządzanie bazą wiedzy.

Wymagania
Wykształcenie techniczne – informatyka lub pokrewne.
Bardzo dobra znajomość biurowych aplikacji użytkowych.
Dobra znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix.
Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych oraz środowiska Windows.
Dobra znajomość systemów operacyjnych oraz środowiska Windows.
Bardzo dobra znajomość biurowych aplikacji użytkowych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Znajomość zagadnień sieciowych, serwerowych oraz Active Directory.
Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

Co oferujemy
Opieka – Stabilne zatrudnienie oraz ciekawe pakiety.
Klimat – przyjazną atmosferę pracy.
Rozwój – możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia).
Balans – elastyczny grafik pracy.