Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania

Wykształcenie techniczne – informatyka lub pokrewne.
Bardzo dobra znajomość biurowych aplikacji użytkowych.
Dobra znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix.
Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych oraz środowiska Windows.
Dobra znajomość systemów operacyjnych oraz środowiska Windows.
Bardzo dobra znajomość biurowych aplikacji użytkowych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Znajomość zagadnień sieciowych, serwerowych oraz Active Directory.
Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
Wysoka kultura osobista.

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie.
Przyjazną atmosferę pracy.
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia).
Brak dress-code.

 

Zadania

Udzielanie pomocy technicznej w obszarze IT (pierwsza i druga linia wsparcia) klientom Spółki.
Diagnozowanie i rozwiązywanie incydentów technicznych oraz dokumentowanie działań.
Obsługa zgłoszeń użytkowników za pomocą różnych kanałów komunikacji.
Obsługa systemu zgłoszeń w zakresie zarządzania incydentami i problemami.
Ścisła współpraca z pozostałymi liniami wsparcia IT.
Analizowanie potrzeb użytkowników w zakresie IT oraz ich priorytetyzacja.
Osobista odpowiedzialność za status i terminy realizowanych zgłoszeń.
Rozwijanie i zarządzanie bazą wiedzy dla użytkowników.