Postępujący rozwój technologii umożliwia tworzenie niezwykle wydajnych i wygodnych dla wszystkich użytkowników narzędzi. Narzędzia te pozwalają nie tylko wykonywać skomplikowane operacje, ale także zapewniają bezpieczeństwo danych oraz nieograniczony dostęp do nich. Te oraz wiele innych funkcji spełniają szeroko wykorzystywane usługi w chmurze, których możliwości są ciągle poszerzane.

Wspieramy firmy w adopcji chmury na wszystkich etapach tego procesu – od fazy testów, poprzez stworzenie planu operacyjnego oraz wybór metod i narzędzi, aż do samej migracji. Pomagamy także w utrzymaniu środowiska chmurowego i jego optymalizacji.
Poniżej chcielibyśmy przedstawić Wam czym jest chmura, jakie są jej rodzaje i modele usług oraz jakie są jej wady i zalety.

Usługi w chmurze – definicja

Chmura (ang. cloud computing) to serwery sieciowe znajdujące się w różnych miejscach na całym globie. Połączone są one w sposób umożliwiający użytkownikowi dostęp do nich z pozycji komputera czy urządzeń mobilnych za pomocą dedykowanych aplikacji lub przeglądarki internetowej. Co więcej, chmura zapewnia szerokiemu gronu użytkowników bardzo atrakcyjną infrastrukturę gwarantującą w pełni zautomatyzowaną skalowalność zasobów, w które wchodzi przestrzeń dyskowa oraz moc obliczeniowa. W skład tej infrastruktury wchodzą również usługi w chmurze obliczeniowej, które umożliwiają działanie na danych.

Chmury przede wszystkim zapewniają przestrzeń do magazynowania i przechowywania plików na serwerach zdalnych, co gwarantuje ich bezpieczeństwo na wypadek awarii sprzętu, kradzieży oraz innych zdarzeń mogących być przyczyną utraty lub uszkodzenia danych.

Rodzaje chmur:

● prywatne (ang. private cloud), będące częścią organizacji, aczkolwiek jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi
● publiczne (ang. public cloud), będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą (np. Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure itp.)
● hybrydowe (ang. hybrid), będące połączeniem zasad funkcjonowania chmury prywatnej i publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury danego klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część jest umiejscowiona w przestrzeni chmury publicznej

Modele usług chmurowych:

Software as a Service (SaaS) – usługa zapewniająca niezbędne oprogramowanie. Uściślając, dostawca tego modelu usługi gwarantuje klientowi niezbędny sprzęt do jej funkcjonowania, system operacyjny, dedykowane aplikacje oraz zarządza środowiskiem programistycznym. Model SaaS zapewnia klientowi gotowy do działania produkt, który umożliwia prowadzenie operacji na danych. Tym gotowym produktem jest w pełni skonfigurowany serwer, do którego użytkownik ma zapewniony nieograniczony terytorialnie dostęp poprzez urządzenie komputerowe lub mobilne (tablet, smartfon) oraz aktywne połączenie z internetem. Najbardziej popularnymi usługami SaaS, z których korzystają miliony, są takie produkty jak Dropbox, Google Drive, Google Docs, Office Online, Zoho, iCloud.

Platform as a Service (PaaS) – usługa ta adresowana jest głównie do programistów i polega na zapewnieniu użytkownikowi odpowiedniego środowiska pracy w świecie wirtualnym. Dostawca usługi zapewnia zarządzanie systemem operacyjnym oraz gwarantuje klientowi środowisko programistyczne. Sam użytkownik może skupić się już tylko na tworzeniu oraz użytkowaniu aplikacji. Najbardziej popularnymi produktami są: Google App Engine, Windows Azure, Amazon Web Services oraz Engine Yard. Dostawcy zapewniają wersję pozwalającą na przetestowanie usługi.

Infrastructure as a Service (IaaS) – this cloud service model provides the customer only with the hardware infrastructure, ie external servers and security. The software, development environment, applications, drivers and others must be provided by the user himself. The IaaS service is provided, for example, by Amazon or Rackspace.

 

Practical applications of cloud services

The main task of cloud computing is to store information on servers, store content and provide various types of data (documents, files, etc.) that can be used anywhere. This solution is not only convenient, but also safe. There are many practical applications of the cloud, and they are used by private persons as well as the largest companies and corporations.

Computing clouds have firmly established their position in modern technology, which is confirmed by their indispensability in the functioning of the Internet. The simplest example of cloud applications is email, the data of which is stored in the computing cloud. SaaS services are in common use: Google Drive, Google Docs, Dropbox, Microsoft Office 365, iCloud, etc.

Service providers provide more and more convenient tools, thanks to which cloud computing allows you to perform advanced projects or other activities on data and files. Cloud Gaming is an extremely popular use of the cloud – playing games via the Internet, which is possible thanks to direct data streaming. The possibilities of cloud computing and services are increasing.

The idea of ​​the cloud was created on the foundations of server rooms installed in companies. Currently, cloud computing is available to everyone. Observing the research of scientists and technological progress, one can guess that this is not the end of the development of the cloud and the services it offers.

Advantages and disadvantages

Advantages Disadvantages

✔ Easier collaboration – collaborative editing of documents in a cloud-based environment allows for real-time collaboration and reduces the need to send another corrected version of the file,

✔ Access from a web browser – a platform such as Google Workspace can be accessed from any device: from a computer with Windows, Linux, macOS or from a smartphone;

✔ Stability and security – files and data in the cloud are password protected and can be strengthened by additional security mechanisms; in case the company computer is damaged or stolen, the data will still be safe in the cloud;

✔ Access control – the administrator can easily control which people have access to company files and projects and manage the level of permissions,

✔ Disk space and computing power – cloud resources are almost unlimited; we can use as much space and power as we need at a given moment,

✔ Development acceleration services – in the case of cloud platforms for developers, service providers offer hundreds of services on which you can run your own source code and create a website, mobile application or advanced program even faster.

❌ Dependency on the service provider – the cloud is a model in which we buy access to resources physically belonging to the provider. If the provider has a failure, access to our cloud data will be difficult or impossible

❌Security – This is an issue that gets a lot of debate. Popular cloud service providers (eg GCP, AWS) meet a number of security requirements and regularly undergo audits; however, the data in the cloud is still on the vendor’s solution, where it is difficult to implement your own additional security

❌ A more complex billing model – billing for cloud services takes place in a different model than when you use your own physical equipment, which may be difficult at first; in the case of service packages for companies (eg Google Workspace – company mail, cloud drive) there are several types of licenses to choose from, and the fee depends on the number of seats; the cost of infrastructure services in the cloud (e.g. Google Cloud Platform) depends on the consumption in terms of minutes or seconds,

❌ Overpaying for services as a result of wrong configuration – in the case of the cloud, it is good to choose services depending on the needs and, importantly, configure them correctly. People who do not have experience in servicing cloud services are better off with the help of a certified partner, because otherwise they may be exposed to unnecessarily high costs,

❌Necessity to introduce changes in the work mode – the implementation of a cloud solution should involve a partial change of the work mode, increasing employee awareness of the cloud, sometimes gaining new competences (e.g. DevOps in the case of cloud infrastructure), which is associated with additional financial outlays.