Chociaż lista ponad 20 wymienionych narzędzi może służyć jako świetny punkt wyjścia dla zespołów nastawionych na DevOps, to w żadnym wypadku nie jest to wszystko, co można używać. DevOps to sposób myślenia – sposób na poprawę współpracy i przejrzystości na wszystkich etapach dostarczania i utrzymywania oprogramowania. W zależności od rodzaju budowanej usługi, tego, co jest ważne dla Twojej konkretnej firmy i zespołów inżynierskich oraz sposobu, w jaki Twoje zespoły są zorganizowane, te narzędzia mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Narzędzia DevOps powinny służyć inżynierom i architekturze systemu, a nie odwrotnie. Zachowaj ostrożność podczas oceny oprogramowania DevOps i upewnij się, że każde narzędzie może zapewnić organizacji namacalną wartość przed podjęciem decyzji o zakupie.

Ostatnie lata są rozwojowym czasem dla DevOps.  Z biegiem lat narzędzia, praktyki i kultura związane z DevOps ulegały poprawie. Zgodnie z podstawowymi wartościami samego DevOps. Jednak nadal utrzymują się główne wartości DevOps, współpraca i przejrzystość.

Deweloperzy i zespoły operacyjne wciąż znajdują nowe, lepsze sposoby współpracy. Zwiększają szybkość i wydajność frameworków testowych, szybciej dostarczają kod i współdzielą odpowiedzialność za środowiska testowe. To wszytko jest możliwe dzięki stosowaniu się do metodyki DevOps,  korzystając z narzędzi dedykowanych dla tej metody.

Przedstawiamy listę 20 najczęściej używanych narzędzi. Od kontroli kodu źródłowego i CI/CD po monitorowanie infrastruktury, monitorowanie aplikacji i zarządzanie incydentami. Najlepsze narzędzia DevOps doprowadzą do szybszego rozwoju, bardziej niezawodnych aplikacji i usługi oraz szczęśliwszych klientów.

Nie tylko wymienimy narzędzia z nazwy, ale także pokrótce omówimy, jaką rolę odgrywają w procesie tworzenia, dostarczania i utrzymania oprogramowania. Nie twierdzimy oczywiście, że któreś narzędzie jest lepsze od innego, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że każde z nich jest bardziej lub mniej użyteczne w zależności od zespołu lun okoliczności. Zamiast tego pokażemy wam listę 20 narzędzi, podzielonych na zastosowanie.

1) Git (GitLab, GitHub, Bitbucket)

gitLab logoGitHub-logobitbucket-logo

Zamiast skupiać się tylko na jednym z tych popularnych narzędzi do kontroli kodu źródłowego (GitLab, GitHub i Bitbucket), postanowiliśmy szybko pokazać ogólną wartość Git jako narzędzia. GitHub jest często uważany za najlepsze miejsce dla programistów do udostępniania projektów open source i współpracy wokół wspólnych repozytoriów. Podczas gdy GitLab i Bitbucket są stworzone specjalnie dla przedsiębiorstw. Pomagają inżynierom z różnych dyscyplin wdrażać, testować, publikować i dostarczać kod szybciej i bardziej niezawodnie. Główną różnicą między Git, a innymi systemami kontroli wersji jest sposób, w jaki śledzi on twoje systemy plików, rejestrując wszelkie zmiany wprowadzone w systemie w określonym czasie.  Git ma kluczowe znaczenie dla zespołów programistycznych, prowadząc do większej przejrzystości podczas tworzenia kodu oraz lepszej komunikacji między zespołami inżynierskimi.

CI CD i obraz narzędzi do zarządzania konfiguracją dla Puppet Chef Ansible i Jenkins

Chociaż każde narzędzie z tej listy w jakiś sposób przyczynia się do CI/CD, poniższe rozwiązania są przeznaczone do ciągłej integracji i dostarczania poprzez automatyzację. Ansible, Jenkins, Chef i Puppet oferują zarządzanie procesami CI/CD poprzez zarządzanie konfiguracją, wdrażanie aplikacji, automatyzację zadań i orkiestrację IT. Wiele zespołów może używać jednego lub kombinacji poniższych narzędzi do automatyzacji procesów wdrażania i zwiększania przejrzystości przepływu pracy dla inżynierów oprogramowania i specjalistów IT.

2) Ansible

ansible-logo
Ansible pozwala zespołom DevOps i IT zautomatyzować konfiguracje, aktualizacje, restarty i inne czynności konserwacyjne dotyczące aplikacji i komponentów infrastruktury. Eliminuje to wiele błędów ludzkich i oszczędza wiele czasu poświęcanego na ręczne konfigurowanie systemów i potoków CI/CD. Zarządzanie konfiguracją i orkiestracja IT firmy Ansible może łączyć się z setkami innych integralnych narzędzi w potoku CI/CD, co prowadzi do szybszego rozwoju i bardziej odpornych aplikacji i usług.

3) Jenkins

Jenkins_logo
Podczas, gdy Ansible koncentruje się w dużej mierze na automatyzacji i łatwości użycia do zarządzania konfiguracją, Jenkins jest bardzo skoncentrowany na potoku CI/CD i tworzeniu solidnej automatyzacji wdrażania. Oba narzędzia są serwerami automatyzacji typu open source i mogą być używane do wdrażania aplikacji i zarządzania konfiguracją. Wiele zespołów postrzega Jenkins jako złoty standard dla CI. W zależności od Twojego zestawu narzędzi, architektury i struktury zespołu, możesz potrzebować korzystać z obu narzędzi z różnych powodów.

4) Chef

chef logo
Chef używa imperatywnego języka do zarządzania konfiguracją. Pozwala to na większą personalizację i zasadniczo daje zespołom DevOps i IT możliwość programowania każdego aspektu ich węzłów. Jednak możliwość zbytniego dostosowania może prowadzić do wysoce skomplikowanych, niepotrzebnych procedur i zadłużenia technologicznego. Chef jest bardziej przyjaznym narzędziem do zarządzania konfiguracją i CI/CD dla programistów. Może być jednak trudny w obsłudze dla bardziej tradycyjnych zespołów operacyjnych IT.

5) Puppet

puppet logo
Puppet używa języka deklaratywnego, który bardziej przypomina opis stanu zasobu, ale nie pozwala programistom ani administratorom interweniować w sposób, w jaki mogą osiągnąć określony stan. To ograniczenie może zmniejszyć możliwości dostosowywania, ale często oferuje więcej korzyści w zakresie niezawodności. Ograniczenia zmuszają DevOps i zespoły IT do projektowania idealnych konfiguracji i umieszczania ich w ramach ograniczeń, zmniejszając ilość posiadanej kontroli, ale często prowadząc do prostszych konfiguracji i większej niezawodności.

Container platforms

6) Kubernetes i Docker.   

                     kubernetes logoDocker-Symbol
Należy najpierw wspomnieć, że kontenery nie są odpowiednie dla wszystkich. Ale nie można zignorować wzrostu wykorzystania i implementacji platform kontenerowych i mikrousług. Niezależnie od tego, czy wybierzesz Kubernetes, czy Docker Swarm jako narzędzie do aranżacji kontenerów. Twój wybór zależy od Twojej architektury i celów, które chcesz osiągnąć, konteneryzując aplikacje lub usługi. Podział dużych aplikacji i produktów na mikrousługi działające w kontenerach może znacznie poprawić szybkość opracowywania, a także niezawodność dzięki ograniczonym promieniom wybuchu. Ale ani Kubernetes, ani Docker Swarm nie są w stanie powstrzymać Cię od słabo zaprojektowanych usług – to zaczyna się od Twojego zespołu.

Komunikacja i współpraca

7) Slack lub Microsoft Teams

Slack-LogoMicrosoft Team Logo

Slack i Microsoft Teams oferują funkcje czatu w czasie rzeczywistym i mogą integrować się z wieloma innymi narzędziami w Twoim łańcuchu narzędzi DevOps. Możesz pobierać alerty z narzędzi monitorowania i alertów do Slack lub MS Teams i używać tego narzędzia do komunikowania się w przypadku incydentów produkcyjnych, niepowodzeń wdrażania i wielu innych. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i funkcjonalności ChatOps, zespoły DevOps i IT mogą uruchamiać polecenia i pisać skrypty bezpośrednio za pomocą narzędzi czatu, bezpośrednio w ramach komunikacji międzyludzkiej. Podczas gdy Slack zyskuje na popularności ze względu na łatwość obsługi i dużą liczbę przydatnych integracji, Microsoft Teams oferuje również wiele korzyści dla dużych firm – zwłaszcza tych korzystających z pakietu narzędzi Microsoft. Tak czy inaczej, otwarta platforma komunikacyjna ma kluczowe znaczenie dla każdego zespołu o nastawieniu DevOps.

8) Oprogramowanie do rozmów konferencyjnych na żywo (Zoom, Skype, GoToMeeting itp.)

zoom logoskype-logogotomeeting-logo

W miarę globalizacji firm coraz więcej zespołów jest rozmieszczonych w wielu lokalizacjach geograficznych i regionach. Każda rozproszona siła robocza, szczególnie w DevOps, wymaga niezawodnej, wysokiej jakości funkcji wideokonferencji i połączeń na żywo. Zoom, GoToMeeting i Skype to popularne w branży narzędzia do połączeń konferencyjnych. Zespoły DevOps muszą być w stanie uruchomić spotkanie konferencyjne w kilka sekund i zmobilizować zespoły do reagowania na incydenty. Korzystając rozmów wideo i telefonicznych, zespół powinien mieć sprawność i przejrzystość, których potrzebuje, aby szybko rozwiązać poważne problemy w dowolnym środowisku.

Przetwarzanie i przechowywanie w chmurze

9) AWS, Azure i GCP

aws-logo-teaser   Azure logogcloud logo
Zespoły zorientowane na DevOps nie muszą wybierać tylko jednego dostawcy chmury, ani nawet wybierać opcji chmury publicznej. Jednak opcje ta pozwalają na większą elastyczność i sprawność, co często jest bardzo korzystne dla firm. Możesz korzystać z jednego dostawcy usług w chmurze, ze strategii chmury wielochmurowej lub hybrydowej. Wybór w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji lub usług, z którymi pracujesz. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP) oferują wysoce wydajne funkcje przetwarzania w chmurze, przechowywania i hostingu.

W zależności od tego, nad czym pracujesz, każdy z nich będzie oferować inne koszty i korzyści związane ze skalowalnością, przenośnością, zwinnością itp. Rozważają, którego dostawcę chmury wybierzesz, trzeba spojrzeć na najważniejsze aspekty i komponenty aplikacji oraz infrastruktury.

Narzędzia do monitorowania, ostrzegania i reagowania na incydenty

10) SygnałFx

signalfx-logo
SignalFx to kompletne narzędzie do obserwacji. SignalFx może pozyskiwać ślady, metryki i zdarzenia z aplikacji i infrastruktury. Informować Cię będzie nie tylko o kondycji systemu, ale także o tym, dlaczego system zachowuje się w określony sposób. Gdy już wiesz, co jest nie tak i dlaczego, Twój zespół może szybciej naprawiać problemy.  Oraz łączyć monitorowanie aplikacji i infrastruktury z potrzebami firmy. SignalFx pomaga w debugowaniu i przeglądach po incydencie poprzez mapowanie usług, analizy oraz szczegółowe wizualizacje i pulpity nawigacyjne.

11) AppDynamics

logo_appdynamics
Na szczycie monitorowania aplikacji znajduje się to narzędzie – AppDynamics. Poprawiając widoczność infrastruktury i zapewniając wydajność aplikacji oraz monitorowanie użytkowników końcowych, AppDynamics pomaga znaleźć sposoby na ulepszenie aplikacji i usług. AppDynamics nie ogranicza Cię do patrzenia tylko na czas pracy i ogólną wydajność aplikacji. Możesz podzielić to na poszczególnych użytkowników i transakcje, aby naprawdę znaleźć słabe punkty w swoich aplikacjach.

12) Prometheus

prometheus logo
Prometheus to baza danych szeregów czasowych typu open source i narzędzie do monitorowania często używane przez DevOps i zespoły IT do generowania alertów na podstawie danych szeregów czasowych. Monitorując dane w narzędziu takim jak Prometheus, możesz generować bardziej precyzyjne alerty i wizualizacje, które naprawdę prowadzą do spostrzeżeń biznesowych i wyników inżynieryjnych. A ponieważ Prometheus jest narzędziem o otwartym kodzie źródłowym, opartym na społeczności, zarówno programiści, jak i praktycy IT mogą łatwo dostosować narzędzie do własnych zastosowań.

13) Splunk Cloud


Splunk Enterprise i Splunk Cloud to wysokiej jakości narzędzia do zarządzania dziennikami, monitorowania infrastruktury i monitorowania aplikacji. Dzięki możliwości pozyskiwania danych nie tylko z samych usług i urządzeń, ale także z innych narzędzi monitorujących, Splunk może służyć jako pojedyncze źródło informacji o kondycji i wydajności systemu. Następnie, gdy coś jest nie tak, zaawansowana funkcja przeszukiwania dzienników i filtrowania wraz z informacyjnymi wizualizacjami i pulpitami nawigacyjnymi może prowadzić do szybszego rozwiązywania incydentów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz architekturą lokalną, czy jesteś w pełni natywny dla chmury, Splunk może zapewnić obserwowalność i zapewnić narzędzia wymagane do podjęcia działań. Splunk z VictorOps w szczególności tworzy pełne koło obserwowalności, reagowania na incydenty na wezwanie i zarządzania incydentami w oparciu o dane.

14) Raygun

Raygun logo
Raygun to kolejne z tych narzędzi, które dają prawdziwy wgląd w sposób, w jaki użytkownicy doświadczają Twojej usługi. Zespoły SRE i inżynierowie zorientowani na DevOps uwielbiają Rayguna za możliwość dostarczania szczegółowych raportów na temat wszystkiego. Od pełnowymiarowych awarii aplikacji i przestojów po wskaźniki wydajności, takie jak opóźnienia w sieci, prędkości ładowania itp. Monitorowanie rzeczywistych użytkowników Raygun może ujawnić obie strony klienta i problemy po stronie serwera dla klientów i pomóc zespołom produktowym w ustaleniu priorytetów planów inżynieryjnych w celu dostosowania do rzeczywistych problemów.

15) Catchpoint

catchpoint logo
Catchpoint to kompleksowe narzędzie do monitorowania, łączące monitorowanie syntetyczne, monitorowanie sieci, monitorowanie rzeczywistych użytkowników i monitorowanie punktów końcowych w celu wykrywania błędów i incydentów w dowolnym miejscu w Twojej architekturze. Możliwość uruchamiania syntetycznych wskaźników w systemie jest wyjątkową zaletą Catchpoint. W przypadku mniejszych zespołów, które nie mają dużej ilości rzeczywistych metryk do testowania niezawodności lub wydajności usług, Catchpoint może pomóc w znalezieniu tych problemów w miarę skalowania, zanim klienci zobaczą problemy. Catchpoint pomaga znaleźć problemy w dowolnym miejscu — niezależnie od tego, czy występują one z powodu przeglądarki lub urządzenia użytkownika, czy też z powodu problemu z aplikacją lub infrastrukturą.

16) VictorOps

victorops-logo

VictorOps na szczycie niemal każdego narzędzia z tej listy może powiadamiać inżynierów i pracowników dyżurnych o incydentach w czasie rzeczywistym wraz z praktycznym kontekstem alertów i instrukcjami naprawczymi. W jednym okienku specjaliści DevOps i IT mogą współpracować i drastycznie skrócić czas potrzebny na rozpoznanie i rozwiązanie incydentów. Dzięki automatycznym regułom alertów i zasadom eskalacji powiązanym z harmonogramami dyżurów zapewnisz mniejsze spadki zasięgu i dokładniejsze powiadomienia wysyłane do właściwych osób, co pomoże ci wyciszyć alerty, których nie można podjąć.

Oprogramowanie do testowania i inżynierii chaosu

17) Selenium

selenium_logo
Selenium to popularne, potężne narzędzie do automatycznego testowania. Zespoły skoncentrowane na DevOps często polegają na szybszej metodzie testowania w celu poprawy jakości bez spowalniania cykli rozwoju, wdrażania i wydawania. Pełny pakiet oferowany przez Selenium pozwala na pełną automatyzację testów we wszystkich aspektach aplikacji internetowej i jej połączonych części. Zautomatyzowane testowanie jest konieczne, aby zapewnić programistom i praktykom IT więcej czasu na pisanie i wysyłanie nowego kodu zamiast uruchamiania testów i ręcznego naprawiania problemów w zaległościach wdrożeniowych.

18) Gremlin

gremlin logo
Inżynieria chaosu została spopularyzowana przez Netflix jako sposób na proaktywne przeprowadzanie chaosu w twoich systemach, aby zobaczyć, jak reagują na stres i nieprzewidziane okoliczności. Dzięki Gremlin możesz zaprojektować typy eksperymentów, które chcesz przeprowadzić, lub po prostu odtworzyć problemy z przeszłości i przepuścić je przez swoje aplikacje i usługi, aby zobaczyć, jak sobie poradzą. Podczas gdy przeprowadzanie eksperymentów z chaosem może wydawać się czasochłonne i wymagające wysiłku,  związane z szybkością dostarczania i niezawodnością zaczną się pojawiać z czasem.

IT ticketing

19) ServiceNow

ServiceNow_logo
ServiceNow to złoty standard w DevOps i IT w zakresie zarządzania biletami i dokumentacji. Wysoce konfigurowalny interfejs pozwala wielu użytkownikom z różnych dyscyplin używać produktu do zarządzania przepływami pracy IT i śledzenia biletów w czasie. Usługa ServiceNow może łączyć się ze wszystkimi narzędziami monitorowania, narzędziami do czatu i narzędziami reagowania na incydenty w czasie rzeczywistym w celu prowadzenia dokładnych rejestrów wszystkiego, co dzieje się we wszystkich zespołach.

Strony statusu i aktualizacje usług

20) Statuspage

Statuspage logo
Ostatnim, ale na pewno nie mniej ważnym jest Statuspage. Statuspage pomaga budować zaufanie klientów i zapewnia przejrzystość podczas rozwiązywania problemów przez zespół. Po prawidłowym zintegrowaniu z łańcuchem narzędzi do monitorowania i alarmowania, Statuspage może być używany do ręcznej lub automatycznej zmiany stanu różnych aplikacji i usług pod Twoją kontrolą. W ten sposób możesz skupić się na naprawieniu pierwotnej przyczyny incydentu. PR-owy sposób komunikowania się z klientami, zostaw aplikacji. Im szybciej rozwiążesz problemy, tym szczęśliwsi będą Twoi klienci. Ale w międzyczasie klienci potrzebują sposobu, aby dowiedzieć się, co dzieje się z Twoją usługą. W przeciwnym razie będziesz zasypywany e-mailami i telefonami, zastanawiając się, co się dzieje.

20 (prawdziwych) najlepszych narzędzi DevOps

Prawdopodobnie będziesz potrzebować tylko kilku narzędzi wymienionych powyżej w takiej czy innej kombinacji. Żadne narzędzie DevOps nie zastąpi przemyślanych procesów, dokładnej dokumentacji, współpracujących inżynierów oraz solidnych aplikacji i infrastruktury. Ale bez względu na to, jak efektywny jest Twój zespół inżynierów, incydenty na pewno się zdarzą. Mając te narzędzia po swojej stronie, inżynierowie zorientowani na metodykę DevOps mogą czuć się pewnie, zachowując odpowiedzialność za czas pracy i ogólną wydajność obsługiwanych usług.