Azure to platforma w chmurze z rozległym zestawem usług, dzięki którym firmy mogą łatwiej realizować cele biznesowe. Platforma Azure obejmuje usługi należące do hostingu obecności firmy w chmurze, jak i uruchomienie w pełni zwirtualizowanych komputerów na potrzeby uruchamiania niestandardowych rozwiązań programowych.

Czym jest chmura?

Chmura to platforma, z którą można połączyć się za pomocą komputera z dostępem do internetu. Za pośrednictwem tej platformy użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji i innych zasobów przetwarzania IT w chmurze m.in. maszyn wirtualnych lub magazynów danych.
Azure to chmura publiczna oferowana przez firmę Microsoft. Są to dodatkowo dostępne w każdym momencie zasoby obliczeniowe i usługi, których można użyć do tworzenia własnych aplikacji, zwiększenia możliwości posiadanych centrów danych oraz jako kompletne środowisko informatyczne.

Microsoft Azure pozwala na uruchomienie rozwiązań IT w chmurze. Architekci projektujący rozwiązania mają do dyspozycji środowisko oferujące nieograniczoną skalowalność, gigantyczną wydajność i ogromną przestrzeń do przechowywania danych.

Azure oferuje usługi takie jak: hosting baz danych, magazyn zdalny czy scentralizowane zarządzanie kontami.

Najważniejsze usługi chmury Azure:

1. Compute, na którą składają się:

– Maszyny wirtualne (Azure Virtual Machines), czyli szybkie uruchamianie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux w praktycznie dowolnej konfiguracji wydajnościowej (dodawanie/odejmowanie RAM, pojemności dysku itd.)

– Azure Cloud Services to tworzenie aplikacji w chmurze, których wydajność, load balancing i dostępność są obsługiwane przez Azure.

– Azure Batch to usługa obliczeniowa chmury, dzięki której można wykonywać szybko wiele zadań. Tę usługę można wykorzystać do prowadzenia symulacji, renderowania wideo itp.

2. Storage, na które składają się:

– Azure Storage to oparty na dyskach SSD lub HDD bezpieczny magazyn danych, służący do składowania danych w postaci plików, tabel oraz dysków wirtualnych, używanych z maszynami wirtualnymi.

– Azure File Storage przechowuje pliki w chmurze oraz komunikuje z wykorzystaniem protokołu SMB (server message block). AZS jest to odpowiednik klasycznych udziałów sieciowych systemu Windows.

– Azure Storage Tables inaczej tabele do przechowywania danych. Tabele zawierają klucz oraz wartość.

3. Network, na którą składają się:

– Azure VPN umożliwia połączenie sieci lokalnych z centrum danych za pomocą bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji VPN. Połączenia korzystają z protokołów IPsec, IKE.

– Azure DNS to usługa pozwalająca na hostowanie domen w infrastrukturze MS Azure.

– Azure Virtual Network pozwala na tworzenie wirtualnych sieci, grupujących wdrożone zasoby i zarządzających komunikacją między nimi.

Bezpieczeństwo naszych klientów jest najważniejsze…

Windows Azure posiada wiele procedur i rozwiązań technicznych o wysokim bezpieczeństwie danych i aplikacji umieszczonych w chmurze. Można wyróżnić wielokrotne replikacje danych, w których co najmniej jedna kopia znajduje się w innych danych. Szczególną cechą Azure jest podział maszyn na tzw. obszary awarii i  instancję aplikacji, które są  rozlokowane tak, aby każda aplikacja znajdowała się w innym obszarze awarii. Dzięki temu, w przypadku fizycznej awarii komputera istnieje mniejsza szansa na awarię aplikacji. Dodatkową procedurą bezpieczeństwa jest fizyczne niszczenie wszelkich uszkodzonych dysków, które były wykorzystywane do przechowywania jakichkolwiek danych. Dzięki temu dane informacje, które przesyłane są do chmury i tam gromadzone, są zabezpieczone przed ich utratą oraz odczytaniem z dysków przez niepowołane osoby.