Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania

Wykształcenie techniczne – informatyka lub pokrewne.
Dobra znajomość Unix/Linux.
Dobra znajomość Active Directory.
Dobra znajomość • Protokołów IP, routing, SOAP & REST, DNS, LDAP, ODBC, FTP, HTTP itd.
Zarządzania bazami (np. PostgreSQL, MsSQL. Oracle).
Rozumienie elementów systemów mogących mieć wpływ na wydajność infrastruktury.
Znajomość rozwiązań sieciowych Cisco, Fortinet, F5, Citrix
Znajomość •   Docker i Mesosphere stack • Jenkins, Git, Crucible/Fisheye) •   Automatyzacja zadań np. Ansible •   Bash and Python •   PowerShell .
Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
Odpowiedzialność, dobra organizacja, orientacja na rezultaty.

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie.
Przyjazną atmosferę pracy.
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia).
Brak dress-code.

 

Zadania

Udzielanie pomocy technicznej w obszarze IT (pierwsza i druga linia wsparcia) klientom Spółki.
Diagnozowanie i rozwiązywanie incydentów technicznych oraz dokumentowanie działań.
Obsługa zgłoszeń użytkowników za pomocą różnych kanałów komunikacji.
Obsługa systemu zgłoszeń w zakresie zarządzania incydentami i problemami.
Ścisła współpraca z pozostałymi liniami wsparcia IT.
Analizowanie potrzeb użytkowników w zakresie IT oraz ich priorytetyzacja.
Osobista odpowiedzialność za status i terminy realizowanych zgłoszeń.
Rozwijanie i zarządzanie bazą wiedzy dla użytkowników.