Termin DevOps, wywodzący się z połączenia słów „development” i „operations” , określa metodykę łączącą ludzi, procesy i technologie, aby umożliwić ciągłe dostarczanie wartości klientom. DevOps to zestaw praktyk mających na celu automatyzację procesów integracyjnych pomiędzy zespołami programistów i specjalistów IT. W efekcie mogą budować, testować i wydawać oprogramowanie szybciej i bardziej niezawodnie. Dotyczą procesów i narzędzi, których używają, oraz problemów strukturalnych w organizacji, ułatwiając dobrą komunikację, swobodny przepływ pracy oraz ciągłe doskonalenie.

Kultura DevOps

DevOps to jedna z faz metodyki Agile. Jest to kultura organizacyjna oparta na pracy zespołowej. DevOps jest ważnym elementem, który z jednej strony pozwala stworzyć warunki do organizacji dużych zespołów, a z drugiej pozwala na zastosowanie modelu, dzięki któremu proces tworzenia oprogramowania może nastąpić stosunkowo szybko. Przyjęcie kultury DevOps pozwala na szybki i bardzo wydajny rozwój każdej firmy.

Jakie są korzyści z metodyki DevOps?

Zespoły, które przyjmują kulturę, praktyki i narzędzia DevOps, stają się wysoce efektywne, szybciej tworzą lepsze produkty i cieszą klientów.

Ta ulepszona współpraca i produktywność są również niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych, takich jak:

– szybsze wprowadzanie produktów na rynek;
– dostosowanie się do rynku i konkurencji;
– utrzymanie stabilności i niezawodności systemu;
– poprawa średniego czasu do odzyskania.

Cykl życia aplikacji DevOps:

DevOps wpływa na cykl życia aplikacji podczas fazy planowania > rozwoju > dostarczania > eksploatacji. Wszystkie te fazy są od siebie zależne. W prawdziwej kulturze DevOps każda rola jest do pewnego stopnia zaangażowana we wszystkie fazy.

Model pracy DevOps

DevOps wprowadził iteracyjny model pracy, zgodny z założeniami Agile. Iteracja, czyli czynność powtarzania tej samej operacji. W praktyce oznacza to wiele iteracji i jak najszybsze wypuszczenie produktu. Po krótkich, trwających kilka tygodni sprintach, daje się użytkownikom działający kod i zbiera opinie. Ten model pracy jest znany programistom od lat, jednak podobnej inicjatywy nie było w działach operacyjnych aż do pojawienia się DevOps. Ważnym elementem jest również automatyzacja procesów, czyli stworzenie środowiska pracy realizującego funkcje, które do tej pory wymagały czasochłonnej pracy ręcznej.

Na czym polega praca inżyniera DevOps?

Przede wszystkim osoba będąca na stanowisku DevOps jest odpowiedzialna za produkt oraz jego wdrożenie, zajmuje się również monitoringiem zmian zachodzących podczas implementacji produktu w środowisku informatycznym. DevOps pracuje przy wszystkich fazach powstawania aplikacji. Taka osoba wie jak funkcjonuje całe środowisko produkcyjne i potrafi przeprowadzić zespoły przez proces tworzenia aplikacji. Stanowisko DevOps zajmuje osoba, która zna przede wszystkim język programowania oraz posiada wiedzę na temat tworzenia całego software’u. Inżynierowie DevOps muszą pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. Jednak sama wielozadaniowość nie wystarczy. Wymagane są również umiejętności komunikacyjne. Precyzyjne przekazanie instrukcji jest sposobem na uniknięcie błędów popełnianych przez współpracowników jednego lub drugiego zespołu. W ten sposób cele można osiągnąć szybciej.

Narzędzia jakich używa inżynier DevOps w swojej pracy to m.in.:

– Jenkins (to serwer typu open source, który używany jest do automatyzacji budowania, testowania i wdrażania aplikacji dodatkowo umożliwia budowanie aplikacji w wielu językach);
– GitHub Actions (pomaga zautomatyzować przepływy pracy tworzenia oprogramowania);
– Azure DevOps (obsługuje kulturę współpracy i zestaw procesów, które łączą deweloperów, menedżerów projektów i współautorów w celu tworzenia oprogramowania. Pozwala organizacjom tworzyć i ulepszać oprogramowanie w szybszym tempie niż tradycyjne metody tworzenia oprogramowania).

Tych narzędzi używa DevOps, oczywiście jest ich o wiele więcej. W następnym artykule opiszemy więcej narzędzi, których używa DevOps podczas codziennej pracy.